Accessos directes:

Dades d'interès

Tones de residus recollides

Seleccionar any:
Seleccionar mes:
Descripció planta
Total acumulat
Mes Descripció planta AEROSOLS AMIANT AMPOLLES DE GAS BUTÀ APARELLS D'INTERCANVI DE TEMPERATURA APARELLS ELECTRONICS GRANS APARELLS ELECTRONICS PETITS APARELLS INFORMATICS I DE TELECOMUNICACIONS PETITS BASES BATERIES ELÈCTRIQUES CABLES CAMPING GAS CARTRÓ CINTES DE CASSETTE COSMÈTICS CÀPSULES MONODOSI ALUMINI CÀPSULES MONODOSI PLÀSTIC DISCS DIGITALS DISOLVENTS HALOGENATS DISSOLVENTS LÍQUIDS ENVASOS DE OLIS ENVASOS I RESIDUS D'ENVASOS ENVASOS VIDRE FILM FILTRES D´OLIS FITOSANITARIS (PROD. JARDINERIA) FRACCIÓ VEGETAL PROCEDENT DE DEIXALLERIA FUSTA LÀMPADES MATALASSOS MATERIALS ABSORBENTS MATERIALS FERROMAGNÈTICS MERCURI METALLS MONITORS I PANTALLES OLIS MOTOR OLIS VEGETALS PILES ALCALINES I ALTRES PLÀSTIC DUR, NO ENVÀS NEUMÁTICOS POREXPAN (EPS) PRODUCTES COMBURENTS RADIOGRAFIES REACTIUS DE LABORATORI REBUIG DE DEIXALLERIA RECIPIENTS A PRESSIÓ SÒLIDS / PASTOSOS TERRES I RUNES TONER REUTILIZABLE TÈXTIL TÒNER VIDRE ÀCIDS TOTAL
Total acumulat

Nota (*): Les dades de Barcelona no són comparables amb les de la resta de municipis ja que corresponen únicament als punts verds de barri de la ciutat, sense incloure les dades de les 7 instal·lacions municipals de punt verd tipus recollida convencional. Els punts verds de barri recullen 20 fraccions de procedència exclusivament particular mentre que les deixalleries convencionals, com les de la resta de municipis, en recullen 60 i són destinades a ús particular, petits comerços i petits industrials.