Accessos directes:

Residus

Absorbents

Aquesta fracció inclou draps de neteja, roba protectora i materials com sepiolita que estan contaminats per substàncies perilloses. La sepiolita és un mineral del grup del silicats que destaca per la seva capacitat d'absorció i per això s'usa per recollir els vessaments que es puguin ocasionar a la pròpia instal·lació. 

A tenir en compte:

  • Es consideren residus especials. Cal dur-los a la deixalleria i no s’han de llençar mai amb la resta de les deixalles.

Tractament:

SERTEGO s'encarrega de recollir-los de les deixalleries i de portar-los a BIOTRAN.