Accessos directes:

Residus

Aparells electrònics grans

Són aparells amb alguna dimensió exterior superior a 50 cm, com cuines elèctriques, calefactors, rentavaixelles, rentadores, radiadors, forns, copiadores, joguines, etc., que generalment trobem a les llars, bars, restaurants o hotels, entre altres àmbits.

A tenir en compte: 

  • Tots els residus generats per aparells elèctrics i electrònics estan sota la normativa dels Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (Reial Decret 110/2015). Com que poden tenir molts components valuosos o perillosos, se separen en 7 fraccions (FR1 a FR7).

  • Quan s’espatllen es poden retornar a les botigues on en venen o bé portar-los a les deixalleries. Si es compren per Internet es pot demanar que s’emportin els aparells vells sense cost.

  • Seguint les instruccions d’ús i de manteniment dels fabricants dels electrodomèstics, prolongarem la vida útil dels aparells i, d’aquesta manera, reduirem la generació de residus. 

  • Si els aparells funcionen, abans de llençar-los com a residus podem portar-los a les botigues de segona mà (www.millorquenou.cat), donar-los o intercanviar-los, i si estan espatllats, podem intentar reparar-los.

Tractament:

Les empreses que s’encarreguen de gestionar aquests tipus de residus a l’àrea metropolitana són: Electrorecycling, Viuda de Lauro Clariana, Alberich, Recuperaciones Santiago Rubio, Nordvert, Lajo y Rodríguez i Vilà Vila. Separen i identifiquen els diferents materials que componen aquests electrodomèstics i, després de triturar-los, els subministren a d’altres empreses, que els recuperen com a matèria primera per fabricar productes nous.