Accessos directes:

Residus

Porexpan

El Porexpan o poliestirè expandit (EPS) és un material sintètic, lleuger, de color blanc i amb una textura semblant a la del suro que s’utilitza com a aïllant, com a embalatge o com a safata per col·locar-hi productes alimentaris frescos. Els productes de Porexpan han d’anar identificats amb la sigla EPS o amb el número 6 en un triangle de fletxes.

A tenir en compte:

  • Els plàstics provoquen un fort impacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida, ja que comprèn des dels efectes negatius de la indústria d’extracció i refinament del petroli fins als ocasionats pel seu abocament (no són biodegradables). Per aquest motiu, és molt important consumir-ne els mínims possibles i, a l’hora de llençar-los, dipositar-los al contenidor corresponent.

Tractament:

Les empreses que s’encarreguen de gestionar el Porexpan de l’Àrea Metropolitana són: Ferrovial Servicios, Besernet, Reciclajes Rodilla, Saica Natur Noreste, TERSA, TMA i Urbaser. Per recuperar-lo, generalment es neteja i es compacta per després vendre’l com a matèria primera per fabricar nous productes d’aquest material.