Accessos directes:

Residus

Olis de cuina

S’inclouen en aquest grup tots els olis d’origen vegetal, com el d’oliva o el de gira-sol. Són olis que se solen utilitzar en cuines domèstiques i professionals. 

A tenir en compte:

  • Un litre d’oli usat llançat per l’aigüera pot contaminar un milió de litres d’aigua; a més, provoca problemes al clavegueram i a les plantes depuradores. 

  • Algunes deixalleries proporcionen gratuïtament uns pots especials. Guardem l’oli en un recipient i tornem-lo a fer servir per cuinar més d’un àpat. D’aquesta manera reduirem la generació d’aquest residu.

  •  L’oli reciclat també es pot utilitzar per fer sabó i cosmètics.

Tractament:

L’oli utilitzat que els usuaris porten a les deixalleries metropolitanes se’ls emporten les empreses següents: Ekipolis, Cavisa, Reagra, Reciclajes Rodilla, Compalsa Renovables, FCC Ámbito, Recicloil i Geoli. A través de diferents processos, se separen les restes de menjar, els impropis i les brutícies de l’oli. Un cop net, se sol vendre a empreses que es dediquen a la fabricació de biodièsel.