Accessos directes:

Residus

Filtres de vehicles

És un component que serveix per filtrar i regenerar l’oli de lubrificació dels motors de combustió dels vehicles.

A tenir en compte:

  • Malgrat que la major part de les persones els canvien en tallers especialitzats, cal portar els filtres d’oli a la deixalleria, ja que són molt tòxics, si els canvieu vosaltres mateixos.

  • És important fer un manteniment adequat del vehicle i, abans de canviar el filtre de l’oli, consulteu les instruccions pertinents.

Tractament:

Un cop dipositats a la deixalleria, l’empresa SERTEGO els recull i els porta a empreses terceres perquè els recuperin, com per exemple ALBERICH. A l’hora de reciclar aquests residus, se’n desmantella el filtre, es drena l’oli usat i es recuperen els metalls per tal que puguin ser utilitzats com a matèries primeres per fabricar nous productes.