Accessos directes:

Residus

Metalls sense ferro

Són materials formats per metalls no fèrrics com l’alumini, el plom, el coure, el magnesi, l’estany, etc. En trobem, per exemple, en bobines de motor i tubs de coure, finestres d’alumini, olles i aixetes d’acer inoxidable, etc.

A tenir en compte:

  • Els metalls no fèrrics tenen un gran valor econòmic, ja que recuperant-los s’estalvien grans quantitats de matèries primeres que tenen un preu elevat i, a més, són difícils d’extreure.

Tractament:

Hi ha diverses empreses que s’encarreguen de gestionar els metalls recollits a les deixalleries  metropolitanes : Alberich, CESPA, Chatarras Joan Sánchez, Chatarras Vázquez, ERM Metales, Inagen, Jaime Durán, Joaquim Borràs Mayol,SLM Serveis Logístics de Metalls, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Recuperacions Font, Recuperació de Metalls Alagón, Recuperaciones Arnau, Recuperaciones Linares, Recuperaciones Santiago Rubio, Rimetal i Tecnología Medio Ambiente (TMA).A l’hora de reciclar els diferents metalls, se seleccionen per tipus i es recuperen com a matèries primeres, fonent-los per fer objectes nous.