Accessos directes:

Residus

Restes vegetals

Són totes les restes de vegetació provinents del manteniment dels jardins particulars. Bàsicament es generen a les llars, encara que siguin empreses de jardineria les que facin la feina.

A tenir en compte:

Amb les restes vegetals no han d’arribar plàstics de testos, terra, pedres o altres elements inorgànics. Si es porten en sacs, s’han de buidar a la deixalleria.

Tractament:

Metrocompost, TMA, Valoriza i TERSA tracten els residus vegetals de les deixalleries metropolitanes. Bàsicament hi ha dues maneres de reciclar aquest residu: o se’n fa compost  ―un adob natural útil per a l’agricultura i la jardineria― a través del procés de compostatge, o s’aprofita per produir energia elèctrica.