Accessos directes:

Residus

Aparells electrònics petits

Són els aparells que funcionen amb piles o corrent elèctric que no tenen cap dimensió exterior més gran de 50 cm.  En podem trobar a les llars, oficines, comerços, indústries, com ara ràdios, planxes, assecadors, calculadores, eines i joguines electròniques, batedores, etc.

A tenir en compte:          

  • Tots els residus generats per aparells elèctrics i electrònics estan sota la normativa dels Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (Reial Decret 110/2015). Com que poden tenir molts components valuosos o perillosos, se separen en 7 fraccions (FR1 a FR7).

  • Quan s’espatllen es poden retornar a les botigues on en venen o bé portar-los a les deixalleries. Si es compren per Internet es pot demanar que s’emportin els aparells vells sense cost.

  • Seguint les instruccions d’ús i de manteniment dels fabricants dels electrodomèstics, prolongarem la vida útil dels aparells i, d’aquesta manera, reduirem la generació de residus.

  • Si els aparells funcionen, abans de llençar-los com a residus podem portar-los a les botigues de segona mà, donar-los o intercanviar-los, i si estan espatllats, podem intentar reparar-los. El programa Millor que nou de l’AMB ens ofereix moltes opcions en aquests aspectes.

Tractament:

L’empresa Electrorecycling s’encarrega de reciclar aquests residus. Per tractar-los, en separa els diferents components (plàstics i metalls) i els recupera com a matèries primeres que s’utilitzaran per fabricar nous productes.