Accessos directes:

Residus

Plàstic dur

Són tots els objectes que estan fabricats amb qualsevol tipus de plàstic rígid: policlorur de vinil (PVC), polietilè (PE), polipropilè (PP) o acrilonitril/butadiè/estirè, per exemple. En trobem en llars, comerços i indústries en forma de canonades, joguines, objectes decoratius, caixes, mobiliari de jardí, persianes, contenidors, palets, testos, cubells, etc.

A tenir en compte:

  • Els plàstics provoquen un fort impacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida, des dels efectes negatius de la indústria d’extracció i refinament del petroli fins als ocasionats pel seu abocament (no són biodegradables). Per això, abans de llençar-los, mirem si els podem reutilitzar o portem-los a la deixalleria perquè es pugui gestionar adequadament.

Tractament:

Recuperacions Font, Saica, Realplast, Reciclajes Rodilla i Tecnología Medio Ambiente (TMA) recullen aquests residus de les deixalleries metropolitanes i s’encarreguen de recuperar-los. Després d’una primera inspecció visual es classifiquen per tipologies, es trituren i es venen a companyies que els utilitzen com a subproductes o primeres matèries en aplicacions industrials, vials, agràries, etc.