Accessos directes:

Residus

Aparells d'intercanvi de temperatura

Són electrodomèstics que, o bé contenen gasos (CFC, HCFC, HFC, HC o NH3) als circuits i a les escumes aïllants, o bé que porten oli per transmetre escalfor. Tant poden ser neveres o congeladors com aires condicionats o estufes d’oli. 

A tenir en compte:

  • Tots els residus generats per aparells elèctrics i electrònics estan sota la normativa dels Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (Reial Decret 110/2015). Com que poden tenir molts components valuosos o perillosos, se separen en 7 fraccions (FR1 a FR7).

  • Quan s’espatllen es poden retornar a les botigues on en venen o bé portar-los a les deixalleries. Si es compren per Internet es pot demanar que s’emportin els aparells vells sense cost.

  • Seguint les instruccions d’ús i de manteniment dels fabricants dels electrodomèstics, prolongarem la vida útil dels aparells i, d’aquesta manera, reduirem la generació de residus.

  • Alguns municipis recullen aquest aparells a la porta de l’escala en dies programats o amb cita concertada.

  • Si els aparells funcionen, abans de llençar-los com a residus podem portar-los a les botigues de segona mà (www.millorquenou.cat), donar-los o intercanviar-los, i si estan espatllats, podem intentar reparar-los.

  • Quan comprem un electrodomèstic nou hem de fixar-nos en l’etiqueta energètica. Els identificats amb la A+++ són els que consumeixen menys energia.

Tractament:

L'empresa que s’encarrega de gestionar aquests residus a l’àrea metropolitana és FCC Ámbito. Per reciclar-los, es netegen i se’ls extreu el gas i l’oli del circuit refrigerant. Després es desmunta el sistema refrigerant, es trituren les carcasses, se separen les parts metàl·liques i els plàstics i s’absorbeix el gas de les escumes. Tots els materials es reciclen, excepte les escumes, que acaben en un dipòsit controlat.