Accessos directes:

Residus

Monitors i pantalles

Els monitors són dispositius que permeten visualitzar les imatges i dades de sortida que subministra un sistema elèctric, mentre que les pantalles reprodueixen imatges cinematogràfiques o fotogràfiques. En podem trobar a les llars, comerços i empreses com a monitors de televisió i pantalles d’ordinador. 

A tenir en compte:

  • Tots els residus generats per aparells elèctrics i electrònics estan sota la normativa dels Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (Reial Decret 110/2015). Com que poden tenir molts components valuosos o perillosos, se separen en 7 fraccions (FR1 a FR7).

  • Quan s’espatllen es poden retornar a les botigues on en venen o bé portar-los a les deixalleries. Si es compren per Internet es pot demanar que s’emportin els aparells vells sense cost.

  • Seguint les instruccions d’ús i de manteniment dels fabricants dels electrodomèstics, prolongarem la vida útil dels aparells i, d’aquesta manera, reduirem la generació de residus.

  • Si els aparells funcionen, abans de llençar-los com a residus podem portar-los a les botigues de segona mà (www.millorquenou.cat), donar-los o intercanviar-los, i si estan espatllats, podem intentar reparar-los.

Tractament:

L’empresa Electrorecycling s’encarrega de tractar els monitors i pantalles de les deixalleries metropolitanes. Destrien els elements que formen aquests aparells (metalls, plàstics i vidre), i la pols fosforescent s’aspira i es tracta separadament. Un cop finalitzat el procés envien cada material a l’empresa que el tractarà per convertir-lo, altra vegada, en matèria primera.