Accessos directes:

Residus

Cintes de casset i video

Les cassets són cintes magnètiques dins d’una capsa de plàstic amb dues bobines que emmagatzemen sons o música. Les cintes de vídeo són cintes magnètiques que graven i reprodueixen imatges i so. En trobem a les llars, negocis i oficines.

A tenir en compte:

  • S’estan substituint per altres sistemes d’emmagatzematge que no generen tants residus.

  • Si tenen capsa protectora i estoig, portada o llibret de paper, s’han de separar.

Tractament:

Tecnología Medio Ambiente (TMA) és el gestor d’aquests residus a l’àrea metropolitana de Barcelona. Separa els diferents components plàstics i metàl·lics i els recupera com a matèries primeres que s’utilitzaran per fabricar nous productes.