Accessos directes:

Residus

Pneumàtics

El pneumàtic és el revestiment perifèric de les rodes d’un vehicle. Els tallers mecànics on habitualment anem a reparar o a canviar les rodes dels vehicles, tenen recollida específica d’aquests residus amb un Sistema de Responsabilitat Ampliada del Productor regulat al RD 1619/2005.

A tenir en compte:

  • Només s’han de portar a la deixalleria els pneumàtics vells que hem canviat nosaltres mateixos, acompanyats de la factura de compra dels nous.

  • Els pneumàtics de bicicleta i de grans vehicles industrials no estan inclosos al RD 1619/2005.

  • Les llandes que acompanyen s’han de dipositar al contenidor de ferralla.

Tractament:

Internitco Comerç és l’empresa que recull i tracta els pneumàtics que es porten a les deixalleries metropolitanes. Si els pneumàtics es poden reutilitzar es venen a empreses de recautxutatge, que els recuperen i els reincorporen al circuit industrial. Els que no són reutilitzables, l’empresa SIGNUS s’encarrega de triturar-los per fabricar un nou material que s’utilitza en camps de futbol, terres de parcs infantils, soles de sabates, asfalt de carreteres, etc.