Accessos directes:

Residus

Àcids

Són substàncies químiques que poden ser corrosives, tòxiques o perilloses. En trobem al salfumant (àcid clorhídric), als desincrustants, als fixadors fotogràfics, als líquids de bateries (àcid sulfúric) i en alguns productes per al bany.

A tenir en compte:

  • Els envasos amb àcids s’han de mantenir sempre en posició vertical i tapats. Si l’envàs presenta alguna fuita, s’ha de posar en una bossa.

  • No barregeu els productes de neteja, ja que es podrien originar reaccions químiques perilloses. En cas de vessament accidental, s’ha de recollir el producte amb la màxima precaució i protecció.

  • Al mercat podem trobar alternatives ecològiques a la majoria de productes de neteja i de bany que són respectuoses amb el medi ambient i millors per a la salut.

Tractament: 

SERTEGO recull els àcids dipositats a les deixalleries metropolitanes i els classifica. Després s’envien a Ecoimsa.