Accessos directes:

Residus

Mercuri

El mercuri és un metall platejat i líquid a temperatura ambient. Fins al 2007 es feia servir als termòmetres clínics i als baròmetres però se n’ha prohibit la comercialització per la perillositat que representen els vapors en cas que es trenqui el recipient o tub que el conté. Com que és bon conductor de l’electricitat n’hi poden haver en interruptors o làmpades industrials. Fins no fa gaire els dentistes en posaven en els empastaments de queixals.

A tenir en compte:

  • Per portar-lo a la deixalleria cal posar-lo dins d’un pot de vidre o plàstic i tancar-lo hermèticament.

  • És important saber que és tòxic per inhalació (coïssor, mal de cap, nàusees) i en contacte amb la pell (enrogiment i irritació). De cap manera s’ha de fer servir com a joguina.

  • Cal emmagatzemar-lo en àrees fredes, seques i ben ventilades, lluny del sol i d’alguns reactius químics.

Tractament:

Un cop dipositat a la deixalleria, l’empresa SERTEGO els recull i els porta a empreses terceres, com SITA perquè els recuperin