Accessos directes:

Residus

Bateries de cotxe

Són aparells que acumulen l’energia elèctrica necessària per engegar el motor dels vehicles: turismes, autobusos, camions, tractors...

A  tenir en compte:

  • Quan portem una bateria a la deixalleria, hem d’anar amb molt de compte que no es vessi l’àcid sulfúric que conté.

  • És important maximitzar la duració de la bateria, utilitzant-la correctament i fent-ne el manteniment.

Tractament: 

Per recuperar les bateries, es neutralitza l’àcid que contenen i se separa el plàstic dels metalls pesants, com el plom, que es tornen a utilitzar per fabricar bateries noves. Els sulfats i òxids de plom resultants de la separació es venen a indústries químiques i metal·lúrgiques.

Les empreses que gestionen les bateries de les deixalleries metropolitanes són: Alberich, CESPA, Recuperaciones Santiago Rubio, Chatarras Joan Sánchez, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Recuperacions Font, Recuperación Integral de Cataluña, Tudor, Safetykleen, Metales Casino, Inagen, Chatarras Vázquez, Recuperaciones Linares i Jaime Durán.