Accessos directes:

Residus

Aerosols i esprais

Els aerosols i els esprais són envasos metàl·lics que contenen productes líquids que es polvoritzen en forma de gas. En podem trobar als cosmètics d’higiene personal (desodorants, laques, escumes, etc.), en ambientadors i pintures en esprai.

A tenir en compte:         

  • Si els envasos estan buits, hem de dipositar-los al contenidor groc (al gris els municipis Residu mínim). Si estan plens, cal portar-los a la deixalleria.

  • És important dipositar els esprais amb el tap per evitar que se’n vessi el contingut.

  • Al mercat podem trobar alternatives més sostenibles per substituir aquests productes, com per exemple: flors i ambientadors naturals, polvoritzadors, gels, desodorants de bola, etc

Tractament

SERTEGO s’encarrega de recollir els envasos plens. Després s’envien a l’empresa DANA.