Accessos directes:

Residus

Paper i cartró

És un material fet amb fibres vegetals adherides les unes a les altres que pren la forma de làmines més o menys primes segons a què es destinin. El paper s’utilitza per escriure-hi o imprimir-hi textos o imatges mentre que el cartró acostuma a servir d’embalatge.

A tenir en compte:

  • El paper i el cartró es poden portar a la deixalleria, però és molt més senzill dipositar-los al contenidor blau, prop de casa, o treure’l dia que hi hagi recollida porta a porta..

  • En reciclar el paper, estalviem fibres vegetals provinents dels arbres, aigua i energia. D’aquesta manera contribuïm a evitar la tala d’arbres i a reduir l’efecte hivernacle.

  • Podem reduir el nostre consum de paper utilitzar-lo per les dues cares, imprimint el mínim possible i prioritzant l’ús del correu electrònic. També és recomanable fer servir paper sense clor i evitar la compra de productes amb molts embalatges.

Tractament:

Les empreses encarregades de gestionar els residus de paper i cartró de les deixalleries de l’àrea metropolitana són: Barcelonacarton, FCC Ámbito, Joaquim Borràs Mayol, Papeles Hermanos Fernández, Saica Natur Noreste, Recuperaciones Arnau i Papeles Allende. Per reciclar aquests residus, primer es trituren i després es compacten en forma de bales, que s’utilitzen com a matèria primera per fabricar nous productes de paper i cartró.