Accessos directes:

Residus

Comburents

Són substàncies o preparats que, en contacte amb un combustible, originen una combustió. L’alcohol de cremar, les pastilles d’encendre, el nitrat de sodi, l’aigua oxigenada, els herbicides amb clorat sòdic, el clor per a piscines, els blanquejadors amb perborat sòdic o els adobs amb nitrat sòdic i potàssic en serien alguns exemples.

A tenir en compte:

  • Per garantir la seguretat, cal mantenir els envasos hermèticament tancats i, si s’han de manipular, cal fer-ho en llocs ventilats.

  • Es consideren residus especials. No s’han de llençar mai amb la resta de les deixalles.

Tractament:

SERTEGO s’encarrega de recollir els comburents i els porta a la seva planta, on els classifica. Un cop reagrupats s’envien a empreses terceres, com ECOIMSA.