Accessos directes:

Residus

Bombones de gas

Recipients metàl·lics que s’utilitzen per emmagatzemar gasos en estat líquid, que posteriorment es fan servir en estufes, calderes o cuines. A les llars i comerços són les bombones de butà o propà, les bombones de cuina de càmping, etc.

A tenir en compte:

  • És important no fer-ne cap mena de manipulació i retornar-les al fabricant, si és possible.

  • Si es porten a la deixalleria, han d’arribar amb la vàlvula i el tap originals.

Tractament:

Butano Martorell, Repsol i Butsir són els gestors que tracten les bombones recollides a les deixalleries. Si es poden reaprofitar, les tornen a omplir; però si ja estan fetes malbé, les venen com a ferralla a d’altres empreses recuperadores, que fonen el material per recuperar-lo com a matèria primera.