Accessos directes:

Residus

Reactius de laboratori

Són substàncies que, per la seva capacitat de provocar determinades reaccions, s’utilitzen en assaigs i anàlisis de laboratori amb l’objectiu de descobrir la presència o mesurar la quantitat d’una altra substància. Bàsicament, en trobem als laboratoris professionals i escolars, per exemple com a sals de metalls pesants, àcids, bases, cianurs, etc.

A tenir en compte:

  • Quan portem aquests residus a la deixalleria, els envasos han d’estar tancats hermèticament i correctament identificats.

  • Hem d’utilitzar sempre les quantitats mínimes d’aquestes substàncies i procurar que no es contaminin amb altres productes químics.

Tractament:

SERTEGO  s’encarrega de recollir aquests residus per classificar-los. Un cop reagrupats, es lliuren a l’empresa DITECSA.