Accessos directes:

Residus

Fusta

En aquest grup s’inclouen tots els elements de fusta que es poden trobar en un edifici: marcs de finestres, portes, mobles, caixes... Es diferencia entre fusta i conglomerat. Aquests residus es generen en llars particulars, comerços i sobretot en obres de bricolatge o construcció. 

A tenir en compte:

  • Si volem llençar grans objectes de fusta, tenim a la nostra disposició un servei municipal gratuït de recollida de residus voluminosos. Alguns municipis tenen recollides programades setmanals i d’altres fan les recollides amb cita prèvia.

Tractament:

TERSA és l’empresa que tracta tots els residus de fusta de l’àrea metropolitana. Per reciclar-los, primer se separa la fusta neta de la que porta vernissos i pintures i es trituren per separat. La fusta triturada es ven a diverses empreses, que l’incorporen com a matèria primera per fabricar palets i conglomerats. El conglomerat triturat, en canvi, es crema en calderes per obtenir energia, majoritàriament a les empreses cimenteres. Atès l’alt contingut en cel·lulosa de la fusta, també s’utilitza per fabricar paper o cartró.