Accessos directes:

Residus

Envasos lleugers

Són recipients que serveixen per conservar i transportar un producte.  Poden ser de diferents materials: plàstic, acer, alumini, bric,... En trobem en llars i negocis per posar-hi de begudes, safates de menjar, paper d’alumini, bosses metal·litzades, etc.

A tenir en compte:

  • Els envasos es poden recollir a la deixalleria, però és molt més senzill dipositar-los al contenidor groc, prop de casa, o a la bossa groga si la recollida és porta a porta. Als municipis que no tenen contenidor groc es posen al gris, amb la resta, i se separaran en una planta especial a Molins de Rei.

Tractament:

Els envasos es transporten a les plantes de selecció de Gavà, Montcada i Reixac o Molins de Rei i es separen per materials abans de compactar-los per enviar-los als recuperadors. Els envasos han de portar un símbol anomenat Punt Verd  que els identifica com a part del Sistema Integrat de Gestió d’Ecoembes.