Accessos directes:

Residus

Bases

Substàncies químiques que s’utilitzen principalment com a productes de neteja amb pH bàsic. En trobem als sabons de fregar el terra o els plats, els netejavidres, l’amoníac, els desembossadors, els llevataques, etc.

A tenir en compte:

  • Cal manipular-los amb compte perquè són tòxics i molt corrosius. Es consideren residus especials.

  • A l’hora de portar-los a la deixalleria, hem de tancar hermèticament els envasos i no barrejar el contingut de diferents productes perquè podria ser perillós.

  • Podem reduir al mínim la quantitat de producte que utilitzem a l’hora de netejar i optar per productes ecològics, que són respectuosos amb el medi ambient i no són tòxics.

Tractament:

SERTEGO s’encarrega de recollir les bases dipositades a les deixalleries i els classifica. Un cop reagrupats s’envien a l’empresa ECOIMSA.