Accessos directes:

Residus

CD i DVD

Són discos òptics i compactes que permeten emmagatzemar arxius d’imatge, de so i de dades. En trobem a les llars, negocis i oficines.

A tenir en compte:

  • És important no llençar-los a la fracció resta perquè són un recurs reciclable i estan compostos de materials contaminants.

  • Si tenen capsa protectora i portada o llibret de paper, s’han de separar.

Tractament:

Els CD i DVD estan fets de plàstic (policarbonat) que, després de netejar la tinta de les caràtules, es recupera per fer altres productes de plàstic. Tecnología Medio Ambiente (TMA) i Grup Rodilla són els gestors que separen i trituren aquest tipus de residus perquè altres empreses el puguin utilitzar per fabricar nous objectes.