Accessos directes:

Residus

Làmpades

Els fluorescents són làmpades de descàrrega, formades per un tub de vapor de mercuri revestit interiorment amb substàncies fluorescents que emeten llum en rebre una radiació ultraviolada. El tub conté una petita quantitat de vapor de mercuri i un gas inert a una pressió lleugerament inferior a l'atmosfèrica. En trobem a les llars, al comerç i a la indústria. Només es poden reciclar les làmpades de descàrrega, els fluorescents i les bombetes de baix consum, no les antigues bombetes de filament.

A tenir en compte:

  • Tots els residus generats per aparells elèctrics i electrònics estan sota la normativa dels Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (Reial Decret 110/2015). Com que poden tenir molts components valuosos o perillosos, se separen en 7 fraccions (FR1 a FR7)

  • Les bombetes de baix consum i els fluorescents també es poden dipositar als contenidors que tenen molts comerços i establiments que venen llums, a les ferreteries o a les grans superfícies comercials.

  • A l’hora de canviar un fluorescent cal anar amb compte perquè conté mercuri. Si es trenca, hem de ventilar l’habitació entre 20 i 30 minuts. Després hem de netejar les peces trencades amb certa protecció i posar-les en una bossa de plàstic tancada. 

Tractament:

A l’àrea metropolitana de Barcelona, Ambilamp i Ecolum, a través de la UTE Vilomara i Pilagest, s’encarregen de recollir els residus de làmpades i lluminàries. Un cop a la planta, se separa la part metàl·lica i el vidre de les lluminàries i es recupera la pols de mercuri dels fluorescents. El vidre i el metall recuperats es venen a d’altres empreses per utilitzar-los com a matèries primeres, així com el mercuri, prèviament destil·lat.