Accessos directes:

Residus

Envasos de vidre

Són recipients fabricats amb vidre, resultant de la fusió d’una sèrie de matèries primeres com la sorra de quars, el carbonat de sodi i la pedra calcària. S’utilitzen en molts productes alimentaris, com conserves,  refrescos, sucs, vi i aigua.

A tenir en compte:

  • Els envasos de vidre es poden portar a la deixalleria, però és molt més senzill dipositar-los al contenidor verd, prop de casa, si porten el Punt Verd que els identifica com a part del Sistema Integrat de Gestió d’Ecovidrio. Si no el porten s’han de retornar al fabricant o venedor.

  • Sempre que sigui possible, optem per comprar begudes en envasos de vidre retornables. D’aquesta manera farem menys residus i estalviarem recursos.

Tractament:

A l’àrea metropolitana hi ha diverses empreses que s’encarreguen de tractar el vidre: Recuperaciones Policart, Joaquim Borràs Mayol, Revibasa, Santos Jorge i Daniel Rosas. Aquestes empreses trituren les ampolles i netegen el vidre, separant-ne els elements que no ho són. Després, les empreses vidrieres s’encarreguen de fondre el vidre triturat per fer ampolles i envasos nous. Fa anys es recollien per separat les ampolles de cava, però actualment no hi ha cap empresa que les netegi i les torni a posar al mercat.