Accessos directes:

Residus

Herbicides i plaguicides

Són substàncies químiques que serveixen per eliminar plantes o insectes: herbicides, insecticides, plaguicides o fungicides. Es generen tant a les llars com a les empreses en forma d’adobs químics i productes per eliminar petites animalons molestos.

A tenir en compte:

  • És el grup de residus amb més toxicitat, ja que poden estar diluïts en productes inflamables o contenir metalls pesants o altres components tòxics que poden ser cancerígens o mutàgens. Per tant, és convenient mantenir-los sempre ben tancats i etiquetats, tant a casa com per portar-los a la deixalleria.

  • Es poden fer servir infusions de camamilla per reforçar la resistència de les plantes a les plagues; talls de llimona amb espècies com el clau, el bitxo o el pebre per allunyar les formigues, o rams de menta o romaní per evitar mosques i mosquits.

Tractament:

SERTEGO s’encarrega de recollir aquests residus per reagrupar-los i portar-los a l’empresa SARPI, que els elimina per combustió en una incineradora especialitzada.