Accessos directes:

Residus

Panells fotovoltaics

Són un conjunt de cèl·lules fotovoltaiques connectades en sèrie i en paral·lel, disposades entre una coberta transparent i un suport normalment rígid, que serveix per a produir electricitat a partir de la llum que hi incideix.

A tenir en compte:

  • Tots els residus generats per aparells elèctrics i electrònics estan sota la normativa dels Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (Reial Decret 110/2015). Com que poden tenir molts components valuosos o perillosos, se separen en 7 fraccions (FR1 a FR7).

  • Quan s’espatllen es poden retornar a les botigues on en venen o bé portar-los a les deixalleries. Si es compren per Internet es pot demanar que s’emportin els aparells vells sense cost.

  • Seguint les instruccions d’ús i de manteniment dels fabricants dels electrodomèstics, prolongarem la vida útil dels aparells i, d’aquesta manera, reduirem la generació de residus.

  • Alguns municipis recullen aquest aparells a la porta de l’escala en dies programats o amb cita concertada.

  • Si els aparells funcionen, abans de llençar-los com a residus podem portar-los a les botigues de segona mà (www.millorquenou.cat), donar-los o intercanviar-los, i si estan espatllats, podem intentar reparar-los.

     

Tractament:

L'empresa que s’encarrega de gestionar aquests residus a l’àrea metropolitana és  Solar Recycling. 

PFV