Accessos directes:

Residus

Vidre armat i pla

A les llars hi ha vidre pla als tancaments i finestres. El vidre armat està format per dues o tres làmines unides entre si per una xarxa metàl·lica soldada. En trobem, per exemple, a les parets de vidre que s’utilitzen en banys i dutxes, taules o portes sense marc.

A tenir en compte:

  • Quan haguem de manipular aquest residu, hem d’anar amb molt de compte de no tallar-nos i eliminar els elements impropis com panys, frontisses, marcs, etc.

  • El vidre pla i armat segueix un procés de tractament diferent del que s’aplica al vidre dels envasos, ja que a part de vidre conté plàstics i metalls que cal destriar abans de reciclar-lo.

  • No es considera vidre recuperable la part superior de les cuines vitroceràmiques o els maons de vidre perquè porten ciment incrustat.

Tractament:

Les empreses Daniel Rosas, Recuperación de Vidrio Policart i Revibasa són les encarregades de recollir el vidre per tal de recuperar-lo. Primer separen el vidre dels elements metàl·lics i després el trituren per vendre’l a empreses vidrieries que l’aprofitaran com a matèria primera per fabricar nous elements de vidre.