Accessos directes:

Residus

Aparells informàtics i de telecomunicacions petits

Aparells que funcionen amb piles o endollats al corrent elèctric. Els trobem a les llars i a les oficines. Són els ordinadors personals (sense el monitor), ordinadors portàtils, ratolins, teclats, tauletes, impressores, calculadores, telèfons fixos i mòbils, faxos, contestadors automàtics, etc. En general, qualsevol aparell informàtic i de telefonia que no tinguin cap dimensió exterior que depassi els 50 cm.

A tenir en compte:

  • Tots els residus generats per aparells elèctrics i electrònics estan sota la normativa dels Sistemes de Responsabilitat Ampliada del Productor (Reial Decret 110/2015). Com que poden tenir molts components valuosos o perillosos, se separen en 7 fraccions (FR1 a FR7).

  • Quan s’espatllen es poden retornar a les botigues on en venen o bé portar-los a les deixalleries. Si es compren per Internet es pot demanar que s’emportin el vell sense cost.

  • Seguint les instruccions d’ús i de manteniment que recomanen els fabricants, allargarem la vida útil dels aparells i, d’aquesta manera, reduirem la generació de residus. Si funcionen, podem portar-los a les botigues de segona mà, donar-los o intercanviar-los. Si estan espatllats, podem intentar reparar-los.

  • A més de botigues de segona mà i tallers de reparació, el programa Millor que Nou de l’AMB (www.millorquenou.cat) ofereix moltes opcions per aprendre a reparar aquests objectes.

  • A la xarxa, a la web www.ifixit.com, també tenim disponibles manuals i guies de reparació de tota mena d’aparells i objectes.

Tractament:

El gestor dels aparells informàtics i de telefonia recollits a les deixalleries de l’àrea metropolitana és Electrorecycling. En les seves instal·lacions s’identifiquen i se separen els diferents materials que componen els aparells i es trituren.  Després, cada material s’envia a empreses que els recuperen com a matèries primeres per fabricar productes nous.