Accessos directes:

Residus

Olis de motor

S’inclouen en aquest grup tots els olis que no són vegetals sinó derivats del petroli: olis de motor, olis hidràulics, olis lubricants, olis de transformadors, olis de mecanització... En trobem en tallers i indústries i algunes vegades en llars particulars, generalment provinents del cotxe.

A tenir en compte:

  • És important portar aquests olis a la deixalleria ben tancats i etiquetats, perquè són rics en metalls, sulfurs i clors que poden contaminar greument el 

  • Un sol litre d’oli pot arribar a contaminar fins a un milió de litres d’aigua, i cinc litres d’oli cremat poden contaminar l’aire que una persona respira durant 5 anys.

Tractament:

A Catalunya només hi ha una planta de regeneració d’olis de motor autoritzada, la de CATOR a Alcover (Tarragona). A través d’un procés optimitzat per no produir residus, s’eliminen els contaminants de l’oli usat i s’obtenen olis base per a la fabricació de nous lubricants, productes asfàltics o fertilitzants.