Accessos directes:

Residus

Radiografies

Una radiografia és la impressió que s’obté després de l’acció dels raig X per tal d’obtenir una imatge d’una part del cos. Les radiografies estan formades per polièster i sals sensibles a la radiació. Habitualment es generen a les llars, on s’acumulen per si un dia fan falta. 

A tenir en compte:

  • És important no llençar les radiografies barrejades amb la resta de deixalles, perquè les sals de plata i els altres metalls que contenen són tòxics i contaminants per al medi ambient.

  • Actualment la majoria de radiografies impreses ja no contenen plata i, cada cop més, s’entreguen als pacients en format digital.

Tractament:

Les empreses Layre, Reciclajes Rodilla i Tratamiento de Residuos Fotográficos recullen i tracten les radiografies de les deixalleries de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En concret, Tratamiento de Residuos Fotográficos envia aquests residus a una empresa del Canadà, que s’encarrega de recuperar-los: se n’extreu la plata i es fon el plàstic per reaprofitar ambdós productes com a matèries primeres.