Accessos directes:

Residus

Ferralla

S’entén per ferralla el conjunts de peces, trossos i retalls de ferro usat.  Bàsicament en trobem a les llars, oficines, petits comerços, tallers, indústries, etc. en forma d’elements fèrrics com: canonades, paelles, cassoles, somiers, peus de làmpades, utensilis domèstics o subproductes fèrrics de producció de petits industrials.

A tenir en compte:

  • Si recollim selectivament els materials fèrrics, s’evita que vagin a parar als dipòsits controlats i es possibilita la recuperació i el reciclatge del ferro, amb el consegüent estalvi de recursos minerals i energètics que això comporta.

Tractament:

A l’àrea metropolitana, la ferralla es porta als gestors següents: Alberich, CESPA, Chatarras Joan Sánchez, Chatarras Vázquez, Jaime Durán, Joaquim Borràs Mayol, Reciclajes Rodilla, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Recuperaciones Arnau, Recuperacions Font, Recuperaciones Linares, Recuperaciones Santiago Rubio, Refeinsa Catalunya, SLM Serveis Logístics de Metalls, Tecnología Medio Ambiente (TMA) o Viuda de Lauro Clariana. Per recuperar aquests residus, primerament se separen els materials per tipus i llavors es fonen per tornar-los a utilitzar com a matèries primeres.