Accessos directes:

Residus

Cables elèctrics

Són un conjunt de fils conductors recoberts d’un material plàstic aïllant que serveixen per transmetre un corrent o senyal elèctric. En trobem a les instal·lacions elèctriques de tots els edificis, comerços, indústries i a la majoria d’aparells electrònics de les llars.

A tenir en compte:

  • La recollida separada de cables permet recuperar pràcticament tots els materials que els componen.

  • Quan fem una reparació elèctrica, calculem bé la longitud de cable que necessitem per no generar residus evitables.

Tractament:

A l’hora de reciclar els cables, primer es trituren i després se separen els diferents materials resultants (granalla de plàstic, granalla de coure, etc.), que s’utilitzen com a matèria primera per a nous processos productius. Les empreses que s’encarreguen de gestionar els cables dipositats a les deixalleries metropolitanes són: Alberich, Barcelona Recuperación de Metales, Chatarras Joan Sánchez, Chatarras Vázquez, Inagen, Jaime Durán, Joaquim Borràs Mayol, Manuel Vázquez Cervera, Recuperación y Reciclaje de Residuos, Recuperaciones Arnau, Recuperacions Font, Recuperaciones Linares, Recuperaciones Santiago Rubio, Rimetal i Tecnologia Medi Ambient.